O nás

DÔVOD VZNIKU

V ELEP o.z. sa deťom so zdravotným znevýhodnením venujeme od r. 2012, od kedy máme našu Eli. Dievčatko s Downovým syndrómom, ktorej začlenenie do bežného spoločenského života nebolo vždy úplne najjednoduchšie a prinášalo veľa výziev. Preto sme sa rozhodli, že chceme našimi skúsenosťami pomáhať aj iným, získavať finančné a materiálne dary a príspevky pre tieto deti a ich rodiny, organizovať rozmanité podujatia a spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Rozmýšľame nad tým, ako môžeme zmeniť rozprávanie o postihnutí tým, že sa presunieme z nepohodlia na miesto, kde sa môžeme zapojiť do zmysluplného dialógu.

Rozmýšľame nad tým, ako môžeme zmeniť rozprávanie o postihnutí tým, že sa presunieme z nepohodlia na miesto, kde sa môžeme zapojiť do zmysluplného dialógu.

Chceme našimi skúsenosťami pomáhať aj iným, získavať finančné a materiálne dary a príspevky pre tieto deti a ich rodiny, organizovať rozmanité podujatia a spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Vízia/Cieľ

ELEPhant in the room, niečo, čo každý pozná no nechce o tom hovoriť. Takým 🐘 je podľa nás i inklúzia ľudí s postihnutím. Chceme to zmeniť. Chceme sa o ňom rozprávať. Poďte o tom hovoriť s nami! 🐘

mINYčítanky

Tvoriný a INÝ spôsob čítania, pre akékoľvek deti, ktoré chcú čítať pre radosť – zábavný doplnkový materiál pre prvočitateľov na tréning čítania a písania 🙂

Ucime inak tipy a triky

Učíme inak

Tipy a triky na to, ako sa učiť s radosťou

Spolupráce

Spolupráce

  • Nadácia pre deti Slovenska – Kto chýba (2018);
  • participácia na projektoch z PaKR TTSK pre ŤZP deti do 6 rokov (2018-2019);
  • rokovania so samosprávou ohľadom inklúzie a integrácie v školách s odborom vzdelávania, športu a kultúry Mestského úradu v Trnave (2017-2019);
  • pomoc s organizáciou táborov pre deti s ŤZP v rámci CVI TT (2018-2019);
  • projekt Tvorenie spája (2022) – inkluzívne tvorivé stretnutia podporené z PaKR TTSK
  • inkluzívny Tvorivý tábor (2023) – denný tábor v Makuki ateliéri

Náš tím

Ela

spoluautorka mINYčítaniek a inšpirácia pre rozbehnutie ELEPu

Eva

founder a autorka mINYčítaniek, okrem toho i pedagogička a logopedička
eva@elep.sk

Ľuboš

founder a fundraiser
lubo@elep.sk

Patrik

grafik a ilustrátor

Ema

co-founder, marketing a PR
ema@elep.sk