mINYčítanky


Väčšina šlabikárov a čítaniek na Slovensku ponúka prvočitateľovi množstvo podnetov a vzruchov v podobe ilustrácií, typov písma či nezmyselného obsahu textov. Pre zdravé deti to nemusí byť problém, avšak pre deti s postihnutím či poruchami učenia a pozornosti to môže znamenať značnú prekážku. Toto chceme zmeniť a priniesť na Slovensko to, čo je v zahraničí vo vyspelejších školských systémoch úplne bežné. Vytvorili sme jednoduché príbehy, ktoré boli obsahom blízke našej dcérke, pridali obrázky a po konzultácii so psychologičkou a odborníčkou na montessori pedagogiku vznikol koncept vydania mINYčítaniek.

Na Slovensku sú deti nútené učiť sa čítať len jednou metódou – analyticko-syntetickou. Sú ňou písané nielen klasické šlabikáre, ale i tie špeciálnopedagogické. Ide o metódu, ktorá sa snaží mechanicky naučiť dieťa čítať a písať, čo môže viesť k postupnému klesaniu motivácie a záujmu o čítanie. Šlabikáre sú často plné umelých a neprirodzených textov, ktorým dieťa nerozumie. MINYčítanky sú písané tak, aby boli prvočitateľovi obsahovo blízke, obrázkami nerušivé a pomáhali mu napredovať; aby dieťa pochopilo zmysel a benefity čítania.