Prirodzene plánované rodičovstvo (PPR)

Plánované rodičovstvo je prejavom zodpovedného prístupu k rodine. Prirodzené plánovanie rodičovstva, na rozdiel od umelých metód kontroly plodnosti, pomáha žene spoznať ako funguje jej telo, čo má veľa výhod nielen pri plánovaní rodičovstva.

Ľudské telo je vzájomne prepojená jemná sústava. Ak žena dobre pozná svoje telo a pravidelne sa sleduje, vie kedy je všetko v poriadku a kedy treba vyhľadať pomoc odborníka.

  • spoznajte vlastné telo
  • spoľahlivo zabráňte počatiu, ak sa chcete vyhnúť tehotenstvu
  • zvýšte šancu otehotnieť, ak sa o to snažíte
Prirodzené plánované rodičovstvo je spôsob plánovania rodičovstva, s ktorého pomocou sa môžeme o tehotenstvo usilovať, rovnako ako sa mu môžeme vyhnúť, na základe sledovania prirodzeným spôsobom sa vyskytujúcich ukazovateľov a príznakov plodnej a neplodnej fázy menštruačného cyklu. Ak sa PPR používa k vyhnutiu sa počatia, behom plodnej fázy nedochádza k pohlavnému styku. Definícia Svetovej zdravotníckej organizácie WHO z roku 1982.

Časté témy diskusií na našom fóre

Zúčastnili sme sa kurzu prirodzeného plánovania rodičovstva - symptotermálna metóda pre inštruktorov, ktorý organizovalo združenie CENAP (Brno, ČR).