Podporte nás


prostredníctvom darovania 2%  http://elep.sk/wp-content/uploads/2023/03/VYHLASENIE-ELEP-2023.pdf
alebo priamo finančným darom na bankový účet vo Fio banke SK94 8330 0000 0026 0154 7131