O nás


V ELEP o.z. (2004) sa deťom so zdravotným znevýhodnením venujeme od r. 2012 s víziou pomáhať im začleniť sa
do spoločenského života, získavať finančné a materiálne dary a príspevky pre tieto deti a ich rodiny, organizovať
rozmanité podujatia a spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy.
Realizované spolupráce:
– Nadácia pre deti Slovenska – Kto chýba (2018),
– participácia na projektoch z PaKR TTSK pre ŤZP deti do 6 rokov (2018-2019);
– rokovania so samosprávou ohľadom inklúzie a integrácie v školách s odborom vzdelávania, športu a
   kultúry Mestského úradu v Trnave (2017-2019);
– pomoc s organizáciou táborov pre deti s ŤZP v rámci CVI TT (2018-2019);
– vlastné aktivity: séria youtube videonávodov Učíme inak Tipy a triky (2020 – 2022)