Elementor #151


O nás

V ELEP o.z. (2004) sa deťom so zdravotným znevýhodnením venujeme od r. 2012 s víziou pomáhať im začleniť sa do spoločenského života, získavať finančné a materiálne dary a príspevky pre tieto deti a ich rodiny, organizovať rozmanité podujatia a spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Realizované spolupráce:

– Nadácia pre deti Slovenska – Kto chýba (2018),

– participácia na projektoch z PaKR TTSK pre ŤZP deti do 6 rokov (2018-2019);

– rokovania so samosprávou ohľadom inklúzie a integrácie v školách s odborom         vzdelávania, športu a kultúry Mestského úradu v Trnave (2017-2019);

– pomoc s organizáciou táborov pre deti s ŤZP v rámci CVI TT (2018-2019);

– vlastné aktivity: séria youtube videonávodov Učíme inak Tipy a triky (2020 – 2022)

uČÍME INAK

Eli je obyčajné šikovné dievčatko s Downovým syndrómom, čo pre nás ale znamená, že učenie nie je až také jednoduché. 

Pri hľadaní ako na to, ako jej veci uľahčiť, sme strávili veľa času. Uvedomili sme si, že dobrých materiálov je málo. Tak sme si ich začali vyrábať sami. Našli sme si spôsoby, vyrobili, či zohnali pomôcky. To, čo nám „zafungovalo“ posúvame aj takýmto spôsobom ďalej. Radi sa o tieto tipy a triky s vami podelíme. Budeme sa tešiť, ak aj vám pomôžu v učení.

mINYčítanky

Väčšina šlabikárov a čítaniek na Slovensku ponúka prvočitateľovi množstvo podnetov a vzruchov v podobe ilustrácií, typov písma či nezmyselného obsahu textov. Pre zdravé deti to nemusí byť problém, avšak pre deti s postihnutím či poruchami učenia a pozornosti to môže znamenať značnú prekážku. Toto chceme zmeniť a priniesť na Slovensko to, čo je v zahraničí vo vyspelejších školských systémoch úplne bežné. Vytvorili sme jednoduché príbehy, ktoré boli obsahom blízke našej dcérke, pridali obrázky a po konzultácii so psychologičkou a odborníčkou na montessori pedagogiku vznikol koncept vydania mINYčítaniek. 

Na Slovensku sú deti nútené učiť sa čítať len jednou metódou – analyticko-syntetickou. Sú ňou písané nielen klasické šlabikáre, ale i tie špeciálnopedagogické. Ide o metódu, ktorá sa snaží mechanicky naučiť dieťa čítať a písať, čo môže viesť k postupnému klesaniu motivácie a záujmu o čítanie. 

Šlabikáre sú často plné umelých a neprirodzených textov, ktorým dieťa nerozumie. MINYčítanky sú písané tak, aby boli prvočitateľovi obsahovo blízke, obrázkami nerušivé a pomáhali mu napredovať; aby dieťa pochopilo zmysel a benefity čítania.

 

Podporte nás

Ostatné aktivity

prostredníctvom darovania 2%
alebo priamo finančným darom na bankový účet vo Fio banke  SK94 8330 0000 0026 0154 7131

Projekt Keď tvorenie spája
Kurzy kresby a maľby pre seniorov a deti so znevýhodneníma

Kontakt

ELEP o.z.

IČO 48 43 22 11

J. Hajdóczyho 96

917 01 Trnava

0905 474 793